enterprising Rumania

pengucapan
a. întreprinzător, cutezător, iniţiativă: cu iniţiativă

Contoh kalimat

After all, this actually promotes the brain drain of the most skilled, dynamic and enterprising Africans.
Până la urmă, aceasta nu duce decât la exodul persoanelor cele mai dinamice, întreprinzătoare şi bine pregătite din Africa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They need opportunity and encouragement to be enterprising.
Ei au nevoie de oportunitate şi de încurajare pentru a fi întreprinzători.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Unsurprisingly, this has only come about because enterprising British journalists were able to demonstrate the ease with which some MEPs succumbed to the lure of money.
Deloc surprinzător, acest lucru s-a întâmplat deoarece jurnaliștii britanici întreprinzători au putut să demonstreze ușurința cu care unii deputați europeni au cedat ispitei banilor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is therefore particularly important for them to be enterprising and ready to create a vibrant and competitive EU economy.
Prin urmare, este deosebit de important ca aceștia să fie întreprinzători și pregătiți să creeze o economie UE eficientă și competitivă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

marked by imagination, initiative, and readiness to undertake new projects: adventuresome, industrious, energetic, up-and-coming, entrepreneurial, ambitious, gumptious, adventurous


© dictionarist.com