entirely Rumania

pengucapan
adv. întregime: în întregime, complet, tot: cu totul, desăvârşire: cu desăvârşire, radical

Contoh kalimat

We need to change the institutions, we need to improve the functioning of the European mechanisms, we need to simplify the rules; whether all this is in the Treaty of Lisbon, I am not entirely sure.
Avem nevoie să schimbăm instituţiile, trebuie să îmbunătăţim funcţionarea mecanismelor europene, trebuie să simplificăm regulile; dacă toate acestea se regăsesc în Tratatul de la Lisabona, nu sunt pe deplin convins.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
However, the Agency for Fundamental Rights, set up in Vienna, Austria, is based entirely on this political text, which it uses to justify the positions it adopts.
Totuşi, Agenţia pentru Drepturi Fundamentale, înfiinţată la Viena, în Austria, se bazează în totalitate pe acest text politic, pe care îl foloseşte ca să justifice poziţiile pe care le adoptă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That is why the question regarding how, and whether, EU legislation on the transport of animals is implemented, was entirely justified.
De aceea întrebarea privind modalitatea, şi dacă, legislaţia UE privind transportul de animale este pusă în aplicare, a fost complet justificată.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I entirely agree with Commissioner Ferrero-Waldner.
Sunt pe deplin de acord cu comisarul Ferrero-Waldner.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Madam President, I entirely agree with the sentiments expressed by the previous speaker.
Doamnă preşedintă, sunt pe deplin de acord cu sentimentele exprimate de antevorbitorul meu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This report is something else entirely, and does not, in fact, refer to the title and mandate given to it.
Acest raport prezintă cu totul şi cu totul altceva şi de fapt, nici măcar nu face referire la titlul şi subiectul ce i-au fost atribuite.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
However, we believe that it is a natural consequence of the nature of this market that procurement cannot be carried out entirely in accordance with the rules of the directive.
Totuşi, considerăm că este o consecinţă normală a naturii acestei pieţe faptul că achiziţiile nu pot fi efectuate în totalitate în conformitate cu prevederile directivei.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.
Acesta este un eşec grav, pentru care consider Comisia responsabilă în întregime.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That is surely a matter of interpretation and in this case also not entirely justified.
Aceasta este fără îndoială o chestiune de interpretare şi în acest caz nu se justifică pe deplin.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Well, to some extent, this is true, but not entirely.
Însă, acest lucru este doar parţial adevărat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'): all, whole, wholly, completely, altogether, totally
without any others being included or involved: alone, solely, only, exclusively


© dictionarist.com