estimate Rumania

pengucapan
v. estima, aprecia, preţui, evalua, aproxima, calcula, cântări, măsura, întocmi un deviz
n. evaluare, apreciere, estimaţie, estimat, judecare, părere, calcul, deviz

Contoh kalimat

It is estimated that this directive could mean the banning of 15% of pesticides.
Se estimează că această directivă ar putea implica interzicerea a 15% din pesticide.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is estimated that such a ban would cut wheat yield by 26% to 62%, potato yield by 22% to 53% and some other vegetable yields by 25% to 77%.
Se estimează că această interdicţie ar reduce producţia de grâu cu 26 - 62%, producţia de cartofi cu 22 - 53% şi alte producţii de legume cu 25 - 77%.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Required amounts for developing countries are estimated to go up to EUR 120-150 billion annually in 2020.
S-a estimat că sumele necesare ţărilor în curs de dezvoltare se ridică la 120-150 miliarde EUR anual în 2020.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We should estimate these costs and use them as an argument to finally, after years of debate, place restrictions on animal transports and alleviate the suffering of animals.
Ar trebui să estimăm aceste costuri şi să le utilizăm ca argument pentru a pune în sfârşit restricţii, după ani de zile de dezbateri, asupra transporturilor de animale şi pentru a uşura suferinţa animalelor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
An estimated 30 million people work in this field and these people are exposed to significant hardships and dangers quite apart from the effects of globalisation.
Aproximativ 30 de milioane de persoane lucrează în acest domeniu, ele fiind expuse dificultăţilor şi pericolelor foarte diferite, în plus faţă de efectele globalizării.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In Poland alone, the number of people exposed to this chemical agent in the workplace is estimated to stand at several thousand.
Doar în Polonia, numărul de persoane expuse la acest agent chimic la locul de muncă este estimat la câteva mii.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The entire food chain in Finland is estimated to employ approximately 300 000 people, which is some 13% of the employed workforce.
Se estimează că întregul lanţ alimentar din Finlanda oferă locuri de muncă pentru aproximativ 300 000 de oameni, care reprezintă 13% din forţa de muncă angajată.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is estimated that EUR 1 800 billion is spent on public procurement every year.
Se estimează că 1 800 de miliarde de euro sunt cheltuite anual prin achiziţii publice.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The United Nations estimates that 85% of the victims of the sex slave trade are children under the age of 18.
Naţiunile Unite estimează că 85% dintre victimele comerţului cu sclavi sexuali sunt copii cu vârste sub 18 ani.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
According to the latest estimates, the effect of the agreed stimulus package will be considerably less than the 1.5% of gross domestic product planned for the area.
Conform ultimelor estimări, efectul pachetului de stimulare aprobat se va situa cu mult sub valoarea de 1,5% din produsul intern brut din zona euro.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com