fanaticism Rumania

pengucapan
n. fanatism

Contoh kalimat

There are many different kinds of fanaticism.
Există multe tipuri diferite de fanatism.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Israel should know that it does have friends in this Parliament, friends like me who cherish human rights and reject fanaticism.
Israelul ar trebui să ştie că are prieteni în acest Parlament, prieteni ca mine care preţuiesc drepturile omului şi resping fanatismul.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Delara Darabi is yet another martyr of religious fanaticism, like so many others whose execution we have denounced in this House.
Delara Darabi este încă un martir al fanatismului religios, ca mulţi alţii ale căror execuţii le-am blamat în această Cameră.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Europe cannot work on fanaticism, or on dogmatism.
Europa nu poate funcţiona pe bază de fanatism sau dogmatism.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
(HU) Mr President, last year I protested against religious fanaticism and the persecution of Christian minorities, and I am doing the same again this year.
(HU) Domnule preşedinte, anul trecut am protestat împotriva fanatismului religios şi împotriva persecutării minorităţilor creştine. Acelaşi lucru îl fac şi anul acesta.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Religious fanaticism there is recruiting numerous reserves of fighters.
Fanatismul religios de acolo recrutează numeroase grupuri de luptători.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The rise in religious intolerance and fanaticism jeopardises a fundamental freedom, freedom of belief for all, whether they are religious or agnostic.
Creşterea intoleranţei şi a fanatismului religios pune în pericol o libertate esenţială, libertatea de credinţă a tuturor oamenilor, fie că sunt religioşi sau agnostici.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Your fanaticism is out in the open.
Fanatismul dvs. a ieșit la iveală.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In this way, another 100 reports could be written, about vice, about terrorism, about killing, about fanaticism, about fraud, about robbery, about rape, about insults.
În acest mod ar fi putut fi scrise alte 100 de rapoarte, despre moravuri, despre terorism, despre crime, despre fanatism, despre fraudă, despre furt, despre viol, despre insulte.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
(FR) Mr President, fanaticism that targets other peoples' religions is barbaric and must be condemned and fought by all those who uphold democracy.
(FR) Dle Președinte, fanatismul îndreptat împotriva religiilor altor popoare este barbar și trebuie să fie condamnat și combătut de către toți cei care susțin democrația.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

excessive intolerance of opposing views: intolerance, fanatism, zealotry


dictionary extension
© dictionarist.com