figure Rumania

pengucapan
n. cifră, aritmetică, preţ, figură geometrică, înfăţişare, formă, ţinută, figură, statură, stat, siluetă, aspect, făptură, fizic, talie, personalitate, ilustraţie, model decorativ, tablou
v. reprezenta grafic, imagina: a-şi imagina, închipui: a-şi închipui, simboliza, decora cu modele, desena, schiţa, fi reprezentat în cifre, cifra: se cifra, nota cu cifre, calcula, crede, socoti {fam.}, figura, apărea

Contoh kalimat

I underline this figure because it is not the one foreseen in the Treaty of Lisbon.
Subliniez această cifră deoarece nu este cea prevăzută în Tratatul de la Lisabona.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This figure punctuates your history, they say: in 1918 Czechoslovakia was created and, in 1348, Prague.
Se spune că această cifră v-a marcat istoria: în 1918 s-a înfiinţat Cehoslovacia şi în 1348, Praga.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You can only imagine what the figures will be with 27 Member States.
Vă puteţi imagina care vor fi cifrele pentru UE cu 27 de state membre.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What have we done to ensure that coal power stations also figure in this mix?
Ce am făcut pentru a ne asigura ca si stațiile energetice pe baza de cărbuni figurează in acest amestec?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The criticism that has been levelled at competent figures in Russia during this dispute goes at least equally for Naftogaz, RosUkrEnergo, those in charge and the Ukrainian Government.
Criticile care au fost îndreptate către figurile competente din Rusia, pe parcursul acestei dispute, sunt cel puţin egale pentru Naftogaz, RosUkrEnergo, pentru cei responsabili şi pentru Guvernul ucrainean.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
As regards poverty, according to the figures given to our delegation, the Government of Ethiopia has acknowledged that six and a half million people are already affected by famine.
În ceea ce priveşte sărăcia, conform cifrelor furnizate delegaţiei noastre, Guvernul Etiopiei a luat la cunoştinţă că şase milioane şi jumătate de persoane sunt deja afectate de foamete.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The United Nations puts this figure at over twelve million.
Naţiunile Unite plasează această cifră la peste douăsprezece milioane.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Production figures continue to fall.
Cifrele de producţie sunt în continuă scădere.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I feel duty bound to vigorously contradict your statement, as the figures paint a completely different picture.
Datoria mă îndeamnă să contrazic în mod categoric afirmaţia dumneavoastră, întrucât cifrele prezintă o imagine cu totul diferită.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The euro has also facilitated the creation of 16 million jobs over the last 10 years in the euro area, three times the corresponding figure from the previous decade.
Moneda euro a facilitat, de asemenea, crearea a 16 milioane de locuri de muncă în ultimii zece ani în zona euro, de trei ori mai mult decât în deceniul anterior.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com