go Rumania

pengucapan
n. mişcare, acţiunea de a merge, atac, energie {fam.}, acţiune, agitaţie, înghiţitură, lovitură, modă, vogă, probă, mers, încercare, raţie, târg, afacere, tranzacţie, vioiciune, reuşită, succes {fam.}, porţie, elan, nerv, curaj, examen
v. duce, umbla, merge, alerga, circula, pleca, bate, călca, ceda, deplasa, deveni, fi, intra, muri, înconjura, stinge: se stinge, suna, trece, tuli

Contoh kalimat

I have to go to sleep.
Trebuie să mă duc la culcare.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm going to go.
Voi pleca.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I have to go to bed.
Trebuie să mă duc la culcare.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I heard a cotton candy shop has just opened. Let's go, dudes.
Am auzit că tocmai s-a deschis un magazin de vată de zahăr. Hai să mergem, băieţi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You had better not have gone there.
Ar fi fost mai bine să nu te fi dus acolo.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I will go along with your plan.
Voi urma planul tău.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I must go there irrespective of what you think.
Trebuie să mă duc acolo indiferent ce crezi tu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Go straight ahead until you reach the church.
Mergi drept înainte până ajungi la biserică.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Please go to the Surgery Department.
Te rog du-te la Departamentul de Chirurgie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com