office Rumania

pengucapan
n. birou, oficiu, cancelarie, cabinet, departament, minister, slujbă, post, serviciu, funcţie, datorie, îndatorire, ajutor, serviciu divin, breviar, dependinţe {constr.}, semn, gest {fam.}

Contoh kalimat

Nick needs not come to my office.
Nick nu trebuie să vină la biroul meu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
His office is very close to mine.
Biroul lui este foarte aproape de al meu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
John is doing well at the office.
John se descurcă bine la birou.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
As a rule, he arrives at the office about eight-thirty in morning.
Ca o regulă, ajunge la biroul pe la opt jumătate dimineaţa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Mr. Popescu's office is on the tenth floor.
Biroul domnului Popescu este la etajul zece.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The furniture in this office is really modern.
Mobilierul din acest birou este foarte modern.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
David thinks he's so important. He always looks down on the other people in his office.
David crede că e atât de important. Întotdeauna se uită de sus la ceilalţi din biroul lui.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Mr Kinoshita left his glasses behind in the office yesterday evening.
Domnul Kinoshita şi-a lăsat ochelarii la birou ieri seară.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The president ignored the protesters outside his office.
Președintele a ignorat protestatarii din afara biroului său.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The president takes office tomorrow.
Președintele preia funcția mâine.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

place of business where professional or clerical duties are performed: ticket office, home office, place of business, office block, newsroom, government office, loan office, ticket booth, business office, headquarters, office building, central office, life office, business establishment, home base, main office, countinghouse, box office, shipping office
the person who holds an office: officeholder, incumbent© dictionarist.com