ominous Rumania

pengucapan
a. prevestitor, prevestitor de rău, augur: de rău augur, ameninţător

Contoh kalimat

We are not only facing the economic crisis - and here the Swedes have shown their cleverness by largely avoiding it - but we also have to deal with a rather ominous swing to the right.
Nu ne confruntăm doar cu criza economică - subiect în care suedezii şi-au arătat inteligenţa, evitându-l - ci trebuie să facem faţă şi unei fatale tendinţe de aplecare spre dreapta.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Otherwise, Mr Verheugen's ominous forecast that we will only be exporting pollution and importing unemployment might come true.
Altfel, prognoza ameninţătoare făcută de dl Verheugen, aceea că nu vom face altceva decât să exportăm poluare şi să importăm şomaj, s-ar putea îndeplini.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Such a development would be ominous for Canadian workers' pay and conditions.
O astfel de evoluţie ar fi ameninţătoare pentru salariile şi condiţiile lucrătorilor canadieni.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is an ominous reminder of the late 1920s.
Aceasta aduce aminte în mod fatal de sfârșitul anilor 1920.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

threatening or foreshadowing evil or tragic developments: minatory, minacious, alarming, sinister, threatening, forbidding, baleful, menacing
presaging ill fortune: ill, inauspicious, unpropitious© dictionarist.com