rise Rumania

pengucapan
n. ridicare, înălţare, creştere, urcare, dezvoltare, mărire, avansare, progres, origine, naştere, sursă, izvor, adaos
v. urca: se urca, înălţa: se înălţa, ridica, răsări, urca, apărea, arăta, zări, creşte, naşte, izvorî, sălta, răscula: se răscula, scula, ridica: se ridica, deştepta: se deştepta, scula: se scula, apropia: se apropia de

Contoh kalimat

The GNP will rise at nearly a 4. 5% annual rate.
PNB-ul va creşte cu o rată anuală în jur de 4-5%.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Prices rose higher and higher.
Preţurile sunt tot mai mari.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This rose is very beautiful.
Acest trandafir este foarte frumos.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Experts say coffee prices are rising mainly because people are willing to pay more.
Experții spun că prețul cafelei crește în primul rând pentru că oamenii sunt dispuși să plătească mai mult.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He wondered how many times the sun would rise before his salary would.
El s-a întrebat de câte ori trebuia soarele să se înalțe pe cer pănă ce salariul său să crească.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It thus contains adverse effects of expectations of rising deficits and debt on risk premia and private consumption and investment.
Vor fi limitate, deci, efecte adverse ale aşteptărilor de creştere a deficitelor şi datoriilor privind primele de risc şi consumul şi investiţiile private.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
That is why medicine prices have been rising disproportionately on European markets.
Din această cauză, preţurile medicamentelor cresc disproporţionat pe pieţele europene.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Your activity will become even more difficult with the rising political tensions related to the European election campaign.
Activitatea dumneavoastră va deveni chiar şi mai dificilă odată cu creşterea tensiunilor politice legate de campania de alegeri europene.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Finally, I would like to draw attention to the rise of extremism, anti-Semitism and xenophobia in Europe.
În cele din urmă aş dori să atrag atenţia asupra creşterii extremismului, antisemitismului şi xenofobiei în Europa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
If we give the Palestinians in the West Bank a hope of life, they will rise up against Hamas and they will rid us of Hamas.
Dacă oferim palestinienilor din Cisiordania o speranţă de viaţă, aceştia se vor ridica împotriva Hamas şi vom scăpa de Hamas.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. promotion: advance, elevation
2. ascent: upsurge, mounting, rising, upgrade
3. increase: intensifying, swelling, enlargement, inflation, acceleration, augmentation, addition
4. source: beginning, origin, start, commencement
5. arise: get up, stand up
6. oppose: resist, revolt, rebel
7. happen: occur
8. begin: originate, arise, emerge, emanate, proceed, issue© dictionarist.com