scold Rumania

pengucapan
n. drăcoaică, femeie gâlcevitoare, paceaură, viespe, caţă
v. mustra, dojeni, certa, bombăni, ciondăni, cârti, sfădi, beşteli, admonesta

Contoh kalimat

When she was late, I felt like scolding her, but I held my tongue.
Când a întârziat, am vrut s-o cert, dar m-am stăpânit.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Strange to say, the teacher didn't scold me.
Curios, profesorul nu m-a certat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
If I scold you, it is that I want you to improve.
Dacă te cert, e pentru că vreau să te perfecţionezi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Îmi amintesc cum Preşedintele Pöttering ne-a mustrat, ne-a ridiculizat şi ne-a vorbit de costurile foarte ridicate.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
Prin urmare, mustrarea domnului Schulz este absolut nemeritată.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenad© dictionarist.com