somebody Rumania

pengucapan
n. personalitate, om
pron. careva, cineva, vreunul

Contoh kalimat

It's a pity when somebody dies.
E păcat când moare cineva.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I really need to hit somebody.
Chiar am nevoie să lovesc pe cineva.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Somebody has to talk.
Cineva trebuie să vorbească.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I need somebody to talk to.
Am nevoie de cineva cu care să vorbesc.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
By this, I mean that Europe needs to call somebody to account.
Prin aceasta înţeleg faptul că Europa are nevoie de cineva care să fie responsabil.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Somebody needs to pay for the grid, and, as you know, we are looking for a balance between affordability, security of supply and sustainability.
Cineva trebuie să o plătească, şi după cum ştiţi, suntem în căutarea unui echilibru între accesibilitate, siguranţa aprovizionării şi durabilitate.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
However, if somebody commits such an offence two or more times, then we should be able to prevent them from committing further crimes.
Cu toate acestea, dacă cineva comite un astfel de delict de două sau de mai multe ori, ar trebui să putem să-l împiedicăm să recidiveze.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This will create a sense of foreboding among all employers whenever they have to employ somebody.
Astfel se va crea un sentiment de ameninţare la nivelul angajatorilor, ori de câte ori urmează să angajeze pe cineva.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Indeed, those farmers who were caught and suffered consequences because they used this product were saying to me, 'Why was somebody not coming and checking what was coming into our yards?'
Într-adevăr, fermierii care au fost detectaţi şi au suferit consecinţele utilizării acestui produs m-au întrebat: "De ce nu a venit nimeni să verifice ce intră în incintele noastre‟?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The manufacturers' argument was to ask whether they had to put the precise percentages, because somebody could then turn round and copy that feed and make exactly the same feed.
Problema producătorilor a fost dacă trebuie să treacă procentele precise ale acestor ingrediente, pentru că pot exista persoane care să copieze formulele şi să producă exact aceleaşi furaje.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

in solitude© dictionarist.com