subsistence Rumania

pengucapan
n. existenţă, subzistenţă, trai

Contoh kalimat

EU food aid is very important in a period of crisis, as the number of unemployed increases and the subsistence level falls.
Ajutorul alimentar UE este foarte important într-o perioadă de criză, în timp ce numărul de şomeri creşte şi nivelul de subzistenţă scade.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is these political levels of responsibility which should ensure, via their social policy, that all citizens get their right to a minimum level of subsistence.
La acest nivel politic de responsabilitate ar trebui să se asigure, prin intermediul politicii sociale, că dreptul tuturor cetăţenilor la un nivel minim de subzistenţă este respectat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What are we to make of the gloomy prediction that, by the end of this year, more than 20 million Russians could fall below the subsistence level of RUB 4 600 (approximately USD 185)?
Cum vom reacţiona la previziunea sumbră conform căreia, până la sfârşitul anului, peste 20 de milioane de ruşi ar putea ajunge sub nivelul de subzistenţă de 4 600 RUB (aproximativ 185 USD)?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Or will I be punished through the withdrawal of my daily subsistence allowance if I dare to call out 'referendum'?
Sau voi fi pedepsit prin retragerea indemnizaţiei mele zilnice dacă voi cuteza să spun cuvântul referendum?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
An equally sinister result of deforestation is that many indigenous peoples in developing countries are driven from their territories and are no longer able to meet their subsistence needs.
O consecinţă la fel de dezastruoasă a defrişării este aceea că multe popoare indigene din ţările în curs de dezvoltare sunt alungate de pe teritoriile lor şi nu îşi mai pot satisface nevoile de subzistenţă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It seems to me that subsistence agriculture is undoubtedly the most obvious answer.
În opinia mea, agricultura de subzistenţă este fără îndoială răspunsul cel mai evident.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
More than 90% of pensioners are surviving on income which is below subsistence level.
Peste 90 % din pensionari supravieţuiesc dintr-un venit aflat sub pragul de subzistenţă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Eighty per cent of women also earn less than the minimum wage, meaning that, in the end, they draw pensions that border on the minimum subsistence income.
De asemenea, 80 % dintre femei câştigă mai puţin decât salariul minim, însemnând că, mai târziu, vor beneficia de pensii care vor fi comparabile cu venitul minim de subzistenţă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The priorities of the reform of the common fisheries policy must remain the restoration of stocks, sustainable management and securing the subsistence level of fishermen.
Priorităţile reformei politicii comune în domeniul pescuitului trebuie să rămână restaurarea rezervelor, gestionarea durabilă şi asigurarea nivelului de subzistenţă a pescarilor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is odd; we should simply be providing it in the presence of Parliament's services as we do for our travel and subsistence expenses.
Este ciudat; ar trebui să îi punem la dispoziţie în prezenţa serviciilor Parlamentului, aşa cum facem pentru cheltuielile de transport şi diurne.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

minimal (or marginal) resources for subsisting: living, support, livelihood, sustenance, bread and butter, keep
a means of surviving: survival, endurance
the state of existing in reality; having substance: being, existence, beingness


dictionary extension
© dictionarist.com