traffic Rumania

pengucapan
n. circulaţie, comerţ, negoţ, trafic
v. face comerţ cu, trafica
a. circulator

Contoh kalimat

A number of traffic accidents have happened recently.
O serie de accidente rutiere au avut loc recent.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The trafficking of human beings continues.
Traficul de fiinţe umane continuă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is time for Europe to realise the gravity of the situation in the Mediterranean: trafficking is taking place in illegal immigrants and drugs from Africa and Asia.
A venit timpul ca Europa să îşi dea seama de gravitatea situaţii din ţările mediteraneene: se face trafic ilegal de imigranţi şi droguri din Africa şi Asia.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We are becoming the centre for combating drug trafficking in the Mediterranean - a disgrace that we must root out.
Devenim centrul de combatere a traficului de droguri în ţările mediteraneene - o ruşine care trebuie eliminată.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I agree with the proposal to use passports for children too, in order to combat child abduction and trafficking.
Sunt de acord cu propunerea de a folosi paşapoarte şi pentru copii, pentru a putea combate fenomenul de răpire a copiilor şi traficul cu copii.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The question of smuggling people, drugs and children, child trafficking and the like.
Problema contrabandei, a drogurilor şi a copiilor, a traficului de copiii şi altele asemănătoare.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Urban traffic plays a key role in the context of climate change.
Traficul urban joacă un rol esenţial în contextul schimbărilor climatice.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The costs resulting from urban traffic congestion are rising to approximately 1% of European GDP.
Costurile congestiei în traficul urban se ridică la aproximativ 1% din produsul intern brut european.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In order to reduce the pollution level in urban environments and traffic congestion, we need to invest in public transport and in intelligent transport systems.
Pentru a reduce poluarea în mediul urban şi pentru a reduce congestia în trafic, trebuie să investim în transportul public şi în sistemele inteligente de transport.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Setting an age limit reduces the risk of an error being made when identifying people by taking their fingerprints. It also makes the opportunity for child trafficking more difficult.
Prin fixarea unei vârste limită, riscul apariţiei unei erori de identificare a persoanei prin prelevarea amprentelor este mai scăzut, iar posibilitatea traficului de copii este îngreunată.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com