traffic in Rumania

pengucapan
v. face comerţ cu

Contoh kalimat

We are becoming the centre for combating drug trafficking in the Mediterranean - a disgrace that we must root out.
Devenim centrul de combatere a traficului de droguri în ţările mediteraneene - o ruşine care trebuie eliminată.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This proposal will need to make provision for criminalisation, strict measures and cooperation with Europol, whose convention is the first to mention trafficking in human beings.
Această propunere va trebui să prevadă criminalizarea, măsuri stricte şi cooperarea cu Europol, a cărui convenţie este prima care a menţionat traficul de persoane.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Apart from financial penalties, penal sanctions are recommended for repeat offenders, for trafficking in human beings or exploitation of minors.
În afara penalităţilor financiare, sunt recomandate sancţiuni penale pentru contravenienţii recidivişti, traficul de persoane sau exploatarea minorilor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We must, of course, fight against illegal immigration and trafficking in human beings.
Bineînţeles, trebuie să combatem imigraţia ilegală şi traficul de persoane.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Several European countries also expressed their readiness to help the interdiction of illegal trafficking, in particular, arms smuggling, into Gaza.
Mai multe ţări europene au anunţat, de asemenea, că sunt dispuse să sprijine interzicerea traficului ilegal, în special a contrabandei cu arme, în Gaza.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
(DE) Madam President, both of the reports by Mr Marinescu concern improving the organisation of air traffic in Europe.
(DE) Dnă preşedintă, ambele rapoarte ale dlui Marinescu privesc îmbunătăţirea organizării traficului aerian în Europa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
- (NL) Mr President, UEFA President Michel Platini recently presented to the European Parliament excellent proposals for curbing the scourge of trafficking in youngsters in football.
-(NL) Domnule preşedinte, preşedintele UEFA, Michel Platini, a prezentat recent Parlamentului European nişte propuneri excelente pentru stoparea flagelului traficului de tineri în fotbal.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Infrastructure operators are to be obliged to retain capacity reserves for occasional traffic in their annual network timetable.
Operatorii de infrastructură vor fi obligaţi să-şi menţină în calendarele lor anuale rezerve din capacitate pentru traficul ocazional.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Particularly serious is the traffic in human beings, which often involves exploitation in the form of illegal work or prostitution.
Deosebit de grav este traficul de persoane, care implică adesea exploatare sub formă de muncă ilegală sau prostituţie.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A report published in July by the Fundamental Rights Agency (FRA) highlighted the severity of the problem of child trafficking in the EU.
Un raport publicat în luna iulie de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a evidențiat gravitatea problemei reprezentate de traficul de copii în UE.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com