uncertain Rumania

pengucapan
a. nesigur, dubios, îndoielnic, incert, nelămurit, eventual, părelnic, şovăitor, variabil

Contoh kalimat

Whether the medicine will work or not is uncertain.
Eficiența medicamentului este incertă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I am also opposed to us continuing to make excuses for the uncertain status of this State.
De asemenea, mă opun situaţiei în care continuăm să găsim scuze pentru starea incertă a acestui stat.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In uncertain economic times, when people do not know what is going to happen to them, they cling on to their money.
În vremuri de incertitudine economică, atunci când oamenii nu ştiu ce urmează să li se întâmple, îşi păstrează banii.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In today's uncertain world the EPAs can provide a measure of legal certainty and trust that will assist economic renewal.
În lumea nesigură de astăzi, APE-urile pot oferi un anumit grad de certitudine juridică şi încredere care vor contribui la redresarea economică.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nevertheless, he remains popular, particularly in the rural areas and among the older generation nostalgic for the security of the USSR in these uncertain economic times.
Cu toate acestea, preşedintele rămâne popular, în special în zonele rurale şi în rândul populaţiei în vârstă care regretă în aceste vremuri economice dificile securitatea oferită de URSS.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We women want to be mothers, but at the same time, of course, we also have to attend to our own social security in an uncertain world and at a time when one cannot rely on marriages being secure.
Femeile doresc să fie mame, însă, în acelaşi timp, trebuie să se preocupe şi de propria securitate socială, într-o lume incertă şi într-un moment în care nu putem pleca de la premisa siguranţei unei căsătorii.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Instead of investing in CCS technology, which is an uncertain venture, the emphasis ought to be on renewable energy sources.
În loc să se investească în tehnologia CSC, care reprezintă un risc, accentul ar trebui pus pe sursele de energie regenerabilă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There may still be a plant that is rented out to one brand or another as a subcontractor, but of course, that is a particularly uncertain future.
S-ar putea ca uzina să fie închiriată unei mărci sau alteia ca subcontractant, dar, bineînţeles, acesta este un viitor foarte nesigur.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We are living in extremely uncertain times with considerable and difficult challenges.
Trăim în vremuri extrem de nesigure, cu provocări considerabile şi dificile.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The situation remains uncertain, but it could have been much worse.
Situaţia rămâne incertă, însă ar fi putut fi mult mai nefavorabilă.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

lacking or indicating lack of confidence or assurance: confidence, unsure, groping, self-confidence, incertain, certainty, self-assurance, authority, doubtful, dubious, sureness, assurance, ambivalent
not established beyond doubt; still undecided or unknown: sure thing, undetermined, foregone conclusion, certainty, indeterminate, up in the air, indefinite
not certain to occur; not inevitable: contingent, chancy, iffy, unpredictable, fluky, up in the air, flukey
not consistent or dependable: unreliable, undependable
ambiguous (especially in the negative): ambiguous
subject to change: variable, unsettled, changeable
not established or confirmed: unsealed© dictionarist.com