worth Rumania

pengucapan
n. preţ, valoare, marfă în valoare de, merit, hărnicie
a. avea: care are preţul de, osteneală: care merită osteneală, poseda: care posedă, valora: care valorează o sumă oarecare

Contoh kalimat

The ruins are worth seeing.
Merită văzute ruinele.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This gesture is worth more than a thousand words.
Această faptă costă ai mult decât o mie de cuvinte.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This old building isn't worth fixing up. It would be better to tear it down.
Această clădire veche nu merită să fie reparată. Ar fi mai bine să fie demolată.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In New York, the dollar was worth eight shillings.
În New York dolarul valora opt șilingi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is a market worth EUR 90 billion annually.
Vorbim de o piaţă ce valorează 90 de miliarde de euro anual.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is therefore not worth discussing it, because it is a very expensive mirage, and certainly distracts us from our real priorities.
Astfel, nu are rost să discutăm, deoarece este un miraj foarte scump, care cu siguranţă ne distrage atenţia de la priorităţile noastre reale.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They know that our resolutions are just words, not deeds, and in their estimation they are not worth the paper they are written on.
Ei ştiu că rezoluţiile noastre sunt doar vorbe, nu fapte şi, din punctul lor de vedere, acestea nu merită nici măcar hârtia pe care sunt scrise.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is worth stressing that the new legislation was adopted by 25 out of the 220 members of parliament.
Merită să subliniem faptul că noua legislaţie a fost adoptată de 25 din cei 220 de membri ai parlamentului.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is finally worth mentioning that smaller Member States, such as Belgium and Ireland, already implement such tests.
Şi, în cele din urmă, merită menţionat faptul că statele membre de talie mai mică, precum Belgia şi Irlanda, au pus deja în aplicare astfel de teste.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It would be worth considering whether we could recommend this system and streamline it further at European level.
Ar merita să reflectăm dacă putem recomanda acest sistem şi dacă îl putem eficientiza la nivel european.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

worthy of being treated in a particular way: deserving, worthy
the quality of being worthy of esteem or respect: dignity, self-respect, self-regard, pridefulness, pride
having a specified value: valuable
an indefinite quantity of something having a specified value: ha'p'orth, penn'orth, pennyworth, indefinite quantity, halfpennyworth
the quality that renders something desirable or valuable or useful: value, praisworthiness, demerit, fault, price, merit, virtue, worthwhileness, qualitydictionary extension
© dictionarist.com