wrong Rumania

pengucapan
n. răutate, nedreptate, eroare, greşeală, năpastă, prejudiciu, jignire
v. alandala, nedreptăţi, fi nedrept faţa de, jigni, asupri, leza, lovi, răni, vătăma
a. fals, eronat, greşit, impropriu, incorect, inexact, nedrept, rău, strâmb

Contoh kalimat

Betty can't tell right from wrong.
Betty nu poate deosebi binele de rău.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake.
Nu am fost atent şi m-am suit în alt autobuz din greşeală.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You got the date wrong when you were filling in the check.
Ai scris data greşit când ai completat cecul.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
If anything should be wrong with my car, I would go by bus.
Dacă s-ar întâmpla ceva cu maşina mea, aş merge cu autobuzul.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Your reply is wrong.
Răspunsul tău este greșit.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I wrote a wrong address on the envelope.
Am scris o adresă greşită pe plic.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I did something wrong.
Am făcut ceva greșit.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They were wrong.
Ei au greșit.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They were wrong.
Ei nu aveau dreptate.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I could be wrong, but I think Tom wants to go home early.
S-ar putea să mă înşel, dar cred că Tom vrea să meargă acasă devreme.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com