Harvard Turki

pengucapan
i. Harvard

Harvard Inggris

n. Harvard University, private Ivy League university located in Cambridge Massachusetts (USA); city in Illinois (USA)
n. Harvard, Harvard University, private Ivy League university located in Cambridge Massachusetts; city in Illinois

Contoh kalimat

Mark graduated from Harvard in 1991.
Mark 1991 yılında Harvard'dan mezun oldu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He's a professor of biology at Harvard.
Harvard'ta bir biyoloji profesörüdür.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Harvard University was founded in 1636.
Harvard Üniversitesi 1636'da kuruldu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
My father graduated from Harvard University.
Babam Harvard Üniversite'sinden mezun oldu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It's possible that Nicholas will get into Harvard.
Nicholas'ın Harvard'a girmesi mümkündür.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nicholas was disappointed that he couldn't get into Harvard.
Nicholas Harvard'a giremediği için hayal kırıklığına uğradı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Are you still thinking about applying to Harvard?
Harvard'a başvurmayı hala düşünüyor musun?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I can't believe that you actually got into Harvard.
Harvard'a gerçekten girdiğine inanamıyorum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nicholas' parents told me that he would be going to Harvard.
Nicholas'ın ebeveynleri bana onun Harvard'a gidiyor olacağını söyledi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nicholas was shocked to hear that Mary had gotten into Harvard.
Nicholas Mary'nin Harvard'a girdiğini duyduğunda şok oldu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com