abstract Turki

pengucapan
f. soyutlamak, özet çıkarmak, özetlemek; ayırmak; damıtmak [biy.], aşırmak; çalmak
i. soyut düşünce, özet
s. soyut, abstre, teorik, kuramsal

Contoh kalimat

The theory is too abstract for me.
Teori benim için çok soyuttur.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Some abstract art is difficult to understand.
Bazı soyut sanatları anlaması zordur.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The more horrifying this world becomes, the more art becomes abstract.
Ellen Key
Bu dünya ne kadar korkunç olursa, sanat o kadar soyut olur.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is so abstract I cant make anything of it.
O kadar çapraşık ki, hiçbir şey anlamıyorum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.
Soyut modern sanatı anlamada güçlük çekiyorum, özellikle Mondrian.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I made an abstract of a book.
Bir kitabın özetini çıkardım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Not abstract murder like shooting an unknown enemy on the battlefield, but standing in a closed room with a live human being and pulling the trigger, face to face.
Savaş alanında tanımadığın birini tüfeğinle vurmaktaki gibi, öylesine bir cinayet değil. Ama kapalı bir odada, bir adamla yüz yüze durup, ona ateş edeceksin.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It was conceived out of memory and half-forgotten impulse, and it emerged from the shadows of abstract emotions, until it was born full-grown from the mechanical realities of my fingertips.
Dünya dertlerinden uzak. anılar ve yarı unutulmuş güdülerden yaratıldı. Ve soyut duyguların gölgesinden çıkarak, parmak uçlarımın mekanik gerçekliğinde hayat buldu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You have the most abstract thoughts.
Çok soyut düşüncelerin var.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Abstract art is something to feel.
Soyut sanat hissedilecek bir şeydir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com