animate Turki

pengucapan
f. canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek
s. canlı, yaşayan; hareketli, neşeli, hayat dolu

Contoh kalimat

What's your favorite animated movie?
En sevdiğiniz çizgi film nedir?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There's a good program on PBS at a quarter after nine - Best Animated Movies of the Year.
Dokuz çeyrekte PBS'te güzel bir program var - Yılın En İyi Animasyon Filmleri.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Peru is an economically underdeveloped country and just waiting to be animated by our highly civilized culture.
Peru az gelişmiş bir ülkedir ve henüz oldukça uygar kültürümüz tarafından canlandırılmayı beklemektedir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The soldiers were animated by the song.
Askerler şarkıyla canlandırıldı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom became animated.
Tom hareketli oldu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com