annoying Turki

pengucapan
s. can sıkıcı, rahatsız edici, kızdırıcı, sinirlendirici, başağrıtıcı, sıkıntılı; göze batan

Contoh kalimat

When I say, “Please don’t bother me,” I mean, “Please don’t annoy me.” 
«Lütfen beni rahatsız etmeyin» dediğimde, «Benim canımı sıkmayın» demek isterim.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I went to the doctor because of that annoying cough.
Sıkıntı veren öksürük nedeniyle doktora gittim.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He got annoyed when he hear the bad news.
Kötü haberleri duyunca rahatsız oldu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Please go away and stop annoying me.
Lütfen buradan uzaklaş ve canımı sıkmayı bırak.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I get annoyed when I am kept waiting.
Bekletildiğim zaman canım sıkılır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nicholas annoyed me with a lot of questions.
Nicholas birçok soru ile beni rahatsız etti.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He made mistakes on purpose to annoy me.
Canımı sıkmak için hataları kasıtlı olarak yaptı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was annoyed that she was still asleep.
Onun hala uyumasına kızdım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was annoyed with him for being so late.
Çok geç kaldığı için ona kızdım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was annoyed with the boy for being lazy.
Tembel olduğu için çocuğa kızdım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com