bargaining Turki

pengucapan
i. pazarlık, görüşme

Contoh kalimat

Nicholas didn't get what he bargained for.
Nicholas pazarlık ettiği şeyi almadı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nicholas is good at finding good bargains.
Nicholas iyi kelepirleri bulmada iyidir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nicholas bought a camera at a bargain sale.
Nicholas indirimli satışlarda bir kamera aldı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I got this typewriter at a bargain price.
Bu daktiloyu ucuza kapattım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I bought this TV set at a bargain sale.
Bu TV setini indirimli satıştan aldım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The union bargained with the management.
Sendika yönetimle pazarlık yaptı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
She's good at bargaining the price down.
Pazarlıkta fiyatı kırmada iyidir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nicholas didn't live up to his end of the bargain.
Nicholas pazarlığın sonuna ulaşamadı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
- So that's the gift for 28 000 crowns.
- It's a bargain at that price.
- Demek 28 000 kronluk hediye bu.
- Bu fiyata kelepir sayılır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
- I'm not gonna discuss my sex life with you.
- Then I'm not gonna tell you about mine.
- You drive a hard bargain.
- Seninle seks hayatımı tartışmayacağım.
- O zaman ben de sana kendiminkinden bahsetmeyeceğim.
- Sıkı pazarlık ediyorsun.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!© dictionarist.com