boring Turki

pengucapan
i. delme
s. sıkıcı, can sıkıcı

Contoh kalimat

Two reasons to give exams. You can spend 3 hours in self meditation and you can see your teachers being bored who usually bore you.
Sınavlara girmek için iki neden. Meditasyon yaparak üç saat geçirebilirsiniz ve ikincisi ise normalde sıkıldığınız hocalarınızın sıkıldığını görebilirsiniz.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Your guest is smiling, but he might be bored, because no one talks to him.
Misafirin gülümsüyor, ama sıkılmış olabilir, çünkü kimse onunla konuşmuyor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I’m bored.
Sıkıldım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I can't settle for this boring life.
Bu sıkıcı hayata razı olamam.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He bored us with his long stories.
Uzun hikayeleriyle bizi sıktı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Life is boring in a small village.
Küçük bir köyde hayat sıkıcıdır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nicholas started to get a little bored.
Nicholas biraz sıkılmaya başladı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He bored me with his endless tales.
Onun bitmeyen masallarından sıkıldım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm bored and don't know what to do.
Sıkıldım ve ne yapacağımı bilmiyorum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I hadn't realized how boring Nicholas was.
Nicholas'ın ne kadar sıkıcı olduğunu fark etmedim.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com