bravery Turki

pengucapan
i. cesaret, kahramanlık, mertlik, yiğitlik, ihtişam, görkem

Contoh kalimat

Nicholas admired Mary for her bravery.
Nicholas onun cesareti için Mary'ye hayran.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Because of his bravery I had confidence in him.
Cesaretinden dolayı ona güvenim vardı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Bravery is a great virtue.
Kahramanlık büyük bir erdemdir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
His bravery is worthy of praise.
Cesareti, övgüye değer.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
His bravery to save the child from drowning is above praise.
Çocuğu boğulmaktan kurtarmak için onun cesareti övgü üstü.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom admired Mary for her bravery.
Tom onun cesareti için Mary'ye hayran.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We admire her for her bravery.
Biz onun cesareti için ona hayranız.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

audacity: boldness, daring, courage, heroism, intrepidity


© dictionarist.com