clever Turki

pengucapan
s. zeki, akıllı, cin gibi, zarif, becerikli, yetenekli; esprili

Contoh kalimat

Nicholas certainly thinks he's clever.
Nicholas kesinlikle zeki olduğunu düşünüyor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He is very clever for a boy of ten.
On yaşındaki bir çocuk için o çok akıllıdır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
There is no denying that he is clever.
Onun zeki olduğu inkar edilemez.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
If you call him a clever man he may be happy.
Ona akıllı bir adam derseniz o mutlu olabilir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He is clever enough to solve the problem.
Problemi çözecek kadar zekidir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Sophie is as clever as any girl in her class.
Sophie sınıfındaki herhangi bir kız kadar akıllı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
My wife Lidia is a beautiful clever woman.
Eşim Lidia güzel akıllı bir bayandır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It is true that he is young but he is clever.
Onun genç olduğu doğrudur ama o akıllıdır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The boy was clever enough to solve the puzzle.
Çocuk bulmacayı çözmek için yeterince zekiydi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He may be clever but he often makes careless mistakes.
O akıllı olabilir fakat sık sık dikkatsiz hatalar yapar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com