come to terms Turki

pengucapan
uzlaşmak, anlaşmak, hesaplaşmak

Contoh kalimat

They came to terms with the union leaders.
Onlar sendika liderleriyle anlaştılar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The union and the company have come to terms on a new contract.
Sendika ve şirket yeni bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladılar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In time, you'll come to terms with what you've done...
Zamanla, yaptıklarının sonuçlarını göreceksin...
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
At last they came to terms with their neighbours.
Sonunda komşularıyla uzlaşmaya varabildiler.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
After considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
Hatırı sayılır bir tartışmadan sonra, alıcı ve satıcı anlaşmaya vardı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom couldn't come to terms with what had happened.
Tom olanları kabullenemedi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!© dictionarist.com