estimate Turki

pengucapan
f. tahmin etmek, kestirmek, değer biçmek, takdir etmek, hüküm vermek, biçmek
i. tahmin, takdir, değerlendirme, hesap, ölçüm, hüküm

Contoh kalimat

We estimated his losses at 100 dollars.
Onun kayıplarının 100 dolar olduğunu tahmin ettik.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Just a matter of curiosity, that's all. I'll bet the appraisal is going to exceed even your estimate...
Sadece merak konusu, hepsi bu. Bahse girerim ön değerlendirme senin tahminini bile aşacak.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He estimated the loss at five million yen.
5000000 yen kayıp tahmin etti.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Can you estimate how late the train will be?
Trenin ne kadar geç kalacağını tahmin edebilir misiniz?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We estimated the losses as exactly as possible.
Kayıpları mümkün olduğu kadar tam olarak tahmin ettik.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Please, I would like to return to my table. In a minute I revise my estimate. Make that two months. This is the first time I've done anything like this.
Lütfen, masama dönmek istiyorum. Bir dakika içinde tahminimi gözden geçiririm. Şunu iki ay yapın. Bu böyle bir şeyi ilk yapışım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
How can the jury accurately estimate the testimony being given here unless they first know the reason behind this whole trial.
Juri, öncelikle bütün bu duruşmanın arkasındaki sebebi bilmezse, burada verilen ifadeyi nasıl doğru bir şekilde değerlendirebilir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Reagan-era tax bills was a 1% decrease in government revenues when compared to Treasury Department revenue estimates
Reagan devri vergi faturaları, Hazinenin gelir tahminleriyle kıyaslandığında, hükümet gelirlerinde %1lik bir düşüşe neden oldu
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm finished. The program's written. We estimated SD-6 would have Echelon operational by midnight.
Hazırım. Program yazıldı. SD-6'nın gece yarısına kadar Echelon işletimine sahip olacağını tahmin ettik.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Economic expansion, rising per capita income, positive demographic trends and the rapid pace of urbanization have been the main drivers of energy demand, which is estimated to increase by around 6 percent per annum until 2023. 
Ekonomik büyüme, artan kişi başına düşen gelir, olumlu demografik eğilimler ve yüksek şehirleşme hızı, Türkiye’deki enerji talebinin başlıca etmenlerini oluşturmakta olup bu talebin 2023 yılına kadar da yılda yaklaşık % 6 artacağı tahmin edilmektedir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com