faulty Turki

pengucapan
s. kusurlu, hatalı, arızalı, bozuk

Contoh kalimat

Should a fire occur due to our faulty wiring, or the fireworks factory upstairs, you will be incinerated
Eğer bizim hatalı kablo döşememiz ya da yukarıdaki havai fişek fabrikası nedeniyle bir yangın çıkarsa, hepiniz yanıp kül olacaksınız.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You have a faulty plan! You kidnapped the father but you should have kidnapped the daughter.
Planın yanlış. Babayı kaçırdın ama aslında kızı kaçırmalıydın.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Something is wrong with the cable We can't be responsible if we're given faulty cables.
Kabloda bir sorun var. Eğer bize hatalı kablolar veriliyorsa, sorumlu biz olamayız.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm not guilty. That ship did have faulty wiring!
Ben suçlu değilim. O geminin kablo tesisatı hatalıydı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They work triple shifts with faulty equipment for pay that's a joke!
Şaka gibi-komik bir maaş için üç mesai, hatalı ekipmanlarla çalışıyorlar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
- I will not be the cause of any more death because my judgement was faulty ... I will not permit anyone else to sacrifice their life for mine.
- Daha fazla ölüme neden olmayacağım çünkü benim yargım yanlıştı... Hiç kimsenin hayatını benimki için feda etmesine izin vermeyeceğim.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The salesman fobbed off the faulty machine on me.
Satıcı hatalı makineyi bana kakaladı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I don't buy that. Your logic is faulty, and your example is nonsense.
Buna inanmıyorum. Mantığın hatalı ve örneğin saçma.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The drawing is faulty.
Çizim hatalı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The weather report is faulty.
Hava raporu hatalı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. culpable: blameworthy, blamable, censurable, reprehensible
2. defective: bad, deficient, damaged, flawed, imperfect, tainted
3. erroneous: untrue, false© dictionarist.com