figure Turki

pengucapan
f. şekillendirmek, resmetmek, tasvir etmek, desenlemek, süslemek, düşünmek, yeralmak, rol oynamak, anlamı olmak, ifade etmek
i. şekil, vücut yapısı, endam, şahıs, şahsiyet, insan tasviri, figür, resim, desen, rakam, sayı, fiyat

Contoh kalimat

Nicholas finally figured out the problem.
Nicholas nihayet sorunu anladı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I couldn't figure out what he meant.
Onun ne demek istediğini anlayamadım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They have to figure out the cost.
Onlar maliyeti hesaplamak zorunda.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Who's your favorite figure skater?
Favori artistik patinajcın kim?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What do you figure she is doing now?
Onun şimdi yaptığını ne sanıyorsun?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I can't figure out why he said so.
Onun niçin öyle söylediğini anlayamıyorum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I couldn't figure out how to do it.
Onu nasıl yapacağımı anlayamadım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nicholas says he can't figure Mary out.
Nicholas Mary'yi bulamayacağını söylüyor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Did you double-check these figures?
Rakamları iki kez kontrol ettin mi?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm trying to figure out something.
Bir şeyi anlamaya çalışıyorum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com