indispensable Turki

pengucapan
s. zorunlu, mecburi, kaçınılmaz, zaruri, gerekli, öncelikli

Contoh kalimat

Your assistance is indispensable for us.
Yardımın bizim için vazgeçilmezdir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They mainly send there medical materials medicines an indispensable articles for Irakian and Turkish Kurdistan.
Iraklı ve Türk Kürdistan için gerekli eşyalar olarak tıbbi malzeme ve ilaç gönderiyorlar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In such an environment, a new initiative in the communication aspect of Turkey-EU relations is indispensible for both sides.
Bugünkü ortamda iletişim boyutunda yeni bir hamle hem Türkiye hem AB için zaruridir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nobody is indispensable.
Hiç kimse zorunlu değil.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Nobody's indispensable.
Hiç kimse vazgeçilmez değildir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom is indispensable.
Tom vazgeçilmezdir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You're indispensable.
Sen kaçınılmazsın.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Air is indispensable to life.
Hava, yaşamak için vazgeçilmezdir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Both air and water are indispensable for life.
Hem hava hem de su hayat için vazgeçilmezdir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Cars are indispensable to suburban life.
Arabalar banliyö hayatı için vazgeçilmezdir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

necessary: needed, essential, required, imperative, vital© dictionarist.com