irritable Turki

pengucapan
s. hırçın, sinirli, çabuk kızan, asabi, alıngan, tahriş olan, çabuk azan

Contoh kalimat

About as personal as one of those advertisements that says, “This means you.” And she saw how much harder to please he was during the overtime hours- more irritable, more inclined to be critical in his manner.
Şu içlerinden birinde aşağı yukarı “Bu sen demeksin” diyen reklam kadar mesafeliydi. Ve onu fazla mesai sırasında memnun etmenin nasıl daha da zor olduğunu gördü_ daha asabi, hareketlerinde eleştirici olmaya daha fazla eğilimli.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They are all irritable.
Onların hepsi asabi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tom is usually a little irritable in the morning.
Tom sabahları genellikle biraz asabidir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He is always a little irritable in the morning.
O, her zaman sabahleyin biraz asabidir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
To have more than one problem before him at one time makes him irritable, upset and exasperated.
Onun önünde aynı anda birden fazla soruna sahip olmak onu sinirlendirir,üzer ve çileden çıkarır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

sullen: moody, morose, silent, reserved, sour, vexatious, crabbed


© dictionarist.com