modest Turki

pengucapan
s. alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz, namuslu, ılımlı

Contoh kalimat

There was a modest rise in prices last year.
Geçen yıl fiyatlarda makul bir artış vardı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The union was modest in its wage demands.
Sendika ücret taleplerinde mütevazı idi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The older he grew the more modest he became.
Yaşlandıkça daha alçak gönüllü oldu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Generally speaking Japanese women are modest.
Genel olarak konuşursak Japon kadınları mütevazidir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
After winning the Nobel prize she remained as modest as ever.
Nobel ödülünü kazandıktan sonra her zamanki kadar mütevazi kaldı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He was surprisingly modest.
Beklenmedik şekilde mütevaziydi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
They were leading a very modest life.
Çok mütevâzi bir hayat sürdürüyorlardı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Do you think you're modest?
Mütevazi olduğunu mu düşünüyorsun?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm very modest.
Ben çok alçak gönüllüyüm.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Oh, don't be so modest.
Oh, o kadar alçak gönüllü olma.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com