occupation Turki

pengucapan
i. oturma, işgal, kullanan, uğraş, iş, meşguliyet, uğraşı

Contoh kalimat

The third, or American period of occupation...began with the Battle of Manila Bay...and will be terminated by a grant of independence...
İşgalin üçüncüsü yada işgalin Amerikan periodu...Manila Koyundaki savaşla başladı...ve bağımsızlığın kazanılmasıyla son bulacak.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
- We must strike back No I never thought you as a coward, G'Kar We suffered and died during their occupation.
Öcümüzü almalıyız. Hayır, senin bir korkak olduğunu düşünmedim hiçbir zaman, G'Kar. Onların işgalleri boyunca acı çektik, öldük.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What is your occupation?
Senin uzmanlık alanın ne?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Besides that there is something awful in the being surrounded by familiar faces asleep –in the knowledge that those who are dearest to us and to whom we are dearest, are profoundly unconscious of us, in an impassive state, anticipative of that mysterious condition to which we are all tending– the stopped life, the broken threads of yesterday, the deserted seat, the closed book, the unfinished but abandoned occupation, all are images of Death.
Uyuyan tanıdık yüzlerle çevrilmiş olmanın verdiği berbat his bir yana –sevdiğimiz ve bizi seven insanlar, varlığımızdan tamamıyla habersiz, duygusuz bir halde ve bir gün hepimizin gideceği o gizemli dünyanın bekleyişi içindedirler– askıya alınmış yaşamlar, dünle kopan bağlar, terk edilmiş koltuk, kapanmış kitap, ya da yarıda bırakılmış bir iş, hepsi ölümü çağrıştırır bize.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
It's a favourite occupation of some nations to play the middle east countries off against each other.
Ortadoğu ülkelerini birbirine düşürmek bazı ülkelerin en sevdiği iştir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Her occupation is teaching.
Onun mesleği öğretmenliktir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What's your occupation?
Mesleğin nedir?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Gaziantep was freed from the French occupation in 1921.
Gaziantep, 1921'de Fransız işgalinden kurtarıldı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Kemal Tahir narrates the occupation days of Istanbul in 1920s in his book named "The People Of The Slave City".
Kemal Tahir "Esir Şehrin İnsanları" isimli kitabında İstanbul'un 1920'li yıllardaki işgal günlerini anlatır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
My brother has no occupation now.
Erkek kardeşimin şu anda işi yok.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. control: occupancy, possession, holding, tenure, ownership, use, tenancy
2. vocation: line, business, affair, calling, craft, job
3. invasion: capture, attack, seizure© dictionarist.com