preceding Turki

pengucapan
s. önceki, önce gelen

Contoh kalimat

Not is the general declarative form of no, indicating a negation of a related statement which it usually precedes.
Değil, genellikle önde gelen ilgili bir ifadenin reddini gösteren, hayır'ın genel ifade şeklidir .
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Your reputation precedes you.
Sizin itibarınız önde gelir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
In English the verb precedes the object.
İngilizcede yüklem nesneden önce gelir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Lightning precedes thunder.
Şimşek gök gürültüsünden önce gelir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.
Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The flash of lightning precedes the sound of thunder.
Şimşeğin ışığı gök gürültüsünün sesinden önce gelir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month.
Endeks 120.5'e yükseldi, bir önceki aya göre %4 fazla.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The index rose 4% from the preceding month.
Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The preceding month was very rainy.
Önceki ay çok yağışlıydı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com