role Turki

pengucapan
f. rol yapmak
i. rol

Contoh kalimat

We weren’t suitable for the role.
Rol için uygun değildik.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I haven't been much of a role model.
Pek örnek alınacak birisi olmadım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What's your favorite role-playing game?
Favori rol-yapma oyununuz hangisidir?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Who will play the role of the princess?
Prenses rolünü kim oynayacak?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
What is the role of the University in the modern society?
Üniversitenin modern toplumdaki rolü nedir?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Coffee has played an important role in many societies throughout history. In Africa and Yemen, it was used in religious ceremonies. As a result, the Ethiopian Church banned its secular consumption until the reign of Emperor Menelik II of Ethiopia.
Kahve tarih boyunca birçok toplumlarda önemli bir rol oynamıştır, Afrika ve Yemen'de dini törenlerde kullanılırdı, Sonuç olarak, Etopya Kilisesi dinsel olmayan tüketimini Etopya Kıralı II. Menelik'in saltanatına kadar yasakladı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm not a role model... Just because I dunk a basketball doesn't mean I should raise your kids.
Charles Barkley
Ben bir rol modeli değilim... Sadece bir basketbol topunu delikten içeri sokmam, çocuklarınızı benim yetiştirmek zorunda olduğum anlamına gelmiyor. Charles Barkley
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
No doubt it is a role our Antoinette has played before. Who might that little tart belong to?
Kuşkusuz Antoinette'imizin daha önce oynadığı bir roldür. Şu küçük kötü kız kime ait olabilir?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
My position of ambassadress is distinct from my role of Satai.
Benim büyükelçi ( kadın) vazifem Satai rölümden farklıdır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The woman’s role in Japanese society is extremely odd to a foreign visitor.
Japon toplumunda kadının yeri yabancı misafirlere göre oldukça garip.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!© dictionarist.com