somebody Turki

pengucapan
i. önemli kimse, birisi, şahsiyet, biri, bazısı, kimisi, kimse

Contoh kalimat

Somebody has been eating my cake.
Birisi benim pastamdan yemiş.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I’d be very frightened if somebody pointed a gun at me.
Eğer birisi bana silah doğrultsaydı çok korkardım.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Always be a first-rate version of your self instead of a second-rate version of somebody else.
Başka birinin ikinci versiyonu olacağınıza daima kendinizin birinci versiyonu olun.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A real friend is somebody who walks in when the rest of the world walks out.
Gerçek arkadaş, dünyanın geri kalanı çıkarken içeri giren kişidir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Somebody's elbow touched my back.
Birinin dirseği sırtıma dokundu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Somebody open this door please.
Birisi bu kapıyı açsın lütfen.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Does somebody here own this watch?
Burada bu saatin sahibi olan biri var mı?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I just wanted somebody to help me.
Sadece bana yardım edecek birini istiyordum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Somebody called my name in the dark.
Karanlıkta biri adımı seslendi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Somebody has stolen my hair dryer.
Birisi saç kurutma makinemi çaldı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

person: body, individual, human being, soul, character© dictionarist.com