spirituality Turki

pengucapan
i. tinsellik, manevilik, ruhanilik, dinsellik, kiliseye ait olma

Contoh kalimat

Learning is the beginning of wealth. Learning is the beginning of health. Learning is the beginning of spirituality. Searching and learning is where the miracle process all begins.
Jim Rohn
Öğrenme zenginliğin başlangıcıdır. Öğrenme sağlığın başlangıcıdır. Öğrenme tinselliğin başlangıcıdır. Araştırma ve öğrenme mucizevi sürecin başladığı yerdir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We should feel free to express our spirituality.
Manevi değerlerimizi ifade ederken kendimizi özgür hissetmeliyiz.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Japanese sci-fi, as in anime, involves their Buddhistic and Animistic spirituality.
Animelerde olduğu gibi Japon bilim-kurgusu onların Budist ve Animistik ruhsallığını içerir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

concern with things of the spirit: spiritualism, otherworldliness, internality, spiritism, inwardness
property or income owned by a church: belongings, temporalty, ecclesiastical benefice, benefice, spiritualty, holding, church property, temporality, property


© dictionarist.com