strange Turki

pengucapan
s. acayip, garip, tuhaf, yabancı, bilinmeyen, acemi, işe yabancı

Contoh kalimat

Nicholas has a strange sense of humor.
Nicholas garip bir mizah duygusuna sahip.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This sword has a strange history.
Bu kılıncın tuhaf bir tarihi var.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
She had a strange look on her face.
Yüzünde garip bir görünüm vardı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
His behavior is sometimes strange.
Onun davranışı bazen tuhaftır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I don't think it's strange at all.
Onun tuhaf olduğunu hiç de düşünmüyorum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I saw something strange in the sky.
Gökyüzünde garip bir şey gördüm.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I want to tell you a strange thing.
Sana tuhaf bir şey söylemek istiyorum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm really feeling kind of strange.
Az çok gerçekten yabancı hissediyorum.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Suddenly he heard a strange sound.
Aniden garip bir ses duydu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
The dog growled at the strange man.
Köpek yabancı adama hırladı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!




dictionary extension
© dictionarist.com