substance Turki

pengucapan
i. madde, özlülük, cisim, öz, esas, içerik, ana fikir, asıl mesele, servet, zenginlik, sağlamlık, güçlülük

Contoh kalimat

It's a specially formulated hairlike substance
Aktif hayatı olan erkekler için yapılmış...
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
specially formulated hairlike substance?
...gezdirirse özgüvenine ne olacak?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
According to preliminary data, Sam Metcalf died as the result of a minute amount of an as yet unidentified toxic substance in his bloodstream.
İlk veriye göre Sam Metcalf kan dolaşımında şimdiye kadar hiç tanımlanmamış bir toksik maddenin yok denecek kadar az olması sonucu öldü.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
His shirt was blackened with some foreign substance.
Çömleği toz topraktan kapkara olmuştu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Your money isn't backed by gold or some other valuable substance.
Paranız, altın ya da başka bir değerli emtia ile desteklenmiyor.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
He had an abundance of various substances necessary to sustain life.
Yaşamı sürdürebilmek için gereken şeylerden bolcasına sahipti.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Carbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
Karbon monoksit karbon bileşiklerinin tam yanmamasından oluşan zehirli bir maddedir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Glands secrete chemical substances into the body.
Bezler vücuda kimyasal maddeler salgılar.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Graphene is a substance made from pure carbon
Grafen saf karbondan yapılmış bir maddedir.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Prostitution, gambling, the use of narcotic substances, drunkenness, disorder, and all other illegal activities are STRICTLY FORBIDDEN.
Fahişelik, kumar, uyuşturucu madde kullanımı, sarhoşluk, düzeni bozmak ve diğer yasadışı etkinlikler kesinlikle yasaklanmıştır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

1. essence: basis, meaning, import, subject, body, theme, gist
2. object: element, matter, material, stuff, thing


dictionary extension
© dictionarist.com