traffic light Turki

pengucapan
trafik lambası

Contoh kalimat

The traffic light changed to red.
Trafik ışığı kırmızıya döndü.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Traffic lights work all the time.
Trafik ışıkları her zaman çalışır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Traffic lights are used to regulate traffic.
Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
-What ships arrive or depart in the next two hours?
-Traffic's light. Just a couple survey ships and a Centauri personal liner.
- Gelecek iki saat içinde hangi gemiler buraya gelecek ve buradan ayrılacak?
- Trafik yoğun değil. Sadece birkaç kontrol gemisi ve bir Centauri'nin özel gemisi.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Turn right at the first traffic light.
İlk trafik ışığından sağa dönün.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
So we make an exclusive road just for them. Very interesting! It would be great if there were traffic lights.
Demek sadece onlar için özel bir yol yaptık. Çok ilginç! Trafik ışıkları olsaydı müthiş olurdu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A cat was sitting on the corner near the traffic light.
Bir kedi trafik ışığı yakınında bir köşede oturuyordu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Because the traffic light turned red, he stopped his car.
O, trafik ışığı kırmızıya döndüğü için, arabasını durdurdu.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Don't go past the traffic light in red!
Kırmızı ışıkta geçme!
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Our town has only one traffic light.
Kasabamızda yalnızca bir trafik lambası var.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

a visual signal to control the flow of traffic at intersections: green light, traffic signal, light, go-ahead, yellow light, stoplight, red lightdictionary extension
© dictionarist.com