wrongly Turki

pengucapan
zf. ters, ters olarak, yanlış, haksız yere, hatalı bir şekilde

Contoh kalimat

The letter was wrongly addressed.
Mektuba yanlış adres yazılmıştı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This letter is wrongly addressed.
Bu mektuba yanlış adres yazılmış.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I'm afraid I have addressed the parcel wrongly.
Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Having been wrongly addressed, the letter never reached him.
Adresi yanlış belirtilen mektup, ona hiçbir zaman ulaşmadı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I formulated it wrongly.
Onu yanlış şekilde formüle ettim.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Mary was wrongly imprisoned for nearly 10 years.
Mary neredeyse 10 yıl haksız yere hapis cezasına çarptırılmıştı.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
You were wrongly accused.
Sen yanlış yere suçlandın.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

incorrectly: amiss, mistakenly


© dictionarist.com