excite Vietnam

pengucapan
v. xúi, làm phấn khởi

Contoh kalimat

She seems to be excited.
Nó có vẻ rất phấn khích.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Last night's game was exciting.
Trò chơi tối hôm qua rất hào hứng
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
We're all excited.
Chúng tôi đều rất hứng thú.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com