go Vietnam

pengucapan
n. sự đi, vẻ hăng hái, hoạt bát, khoái hoạt, cơn sốt
v. đi lại, đi đến, trôi qua, cút đi, đang lưu hành, bị đuổi, bị gãy, đi vào, đi tới, đi ra, đi vô, đi lui, đi xuống

go Inggris

n. wood, woods

Contoh kalimat

I have to go to sleep.
Tôi phải đi ngủ.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is never going to end.
Cái này xẽ không bao giờ chấm giứt.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."
"Trong hang đang xảy ra chuyện gì vậy? Tôi rất là tò mò." "Tôi cũng không biết nữa."
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Why don't we go home?
Sao mình không đi về đi?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
This is my friend Rachel. We went to high school together.
Đây là bạn tôi tên Rachel, chúng tôi học trường trung học với nhau.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I have to go shopping. I'll be back in an hour.
Tôi đi mua sắm một chút. Một tiếng sau trở lại.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
And what are we going to do?
Còn chúng tôi làm gì?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
"If you're tired, why don't you go to sleep?" "Because if I go to sleep now I will wake up too early."
"Nếu mệt thì ngủ một chút đi?" "Bây giờ mà ngủ thì sẽ dậy sớm lắm."
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
I was planning on going to the beach today, but then it started to rain.
Tôi tính đi ra biển chơi nhưng trời lại bắt đầu mưa.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tomorrow, I'm going to study at the library.
Ngày mai tôi sẽ học ở thư viện.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com