stronger Vietnam

pengucapan
adj. ánh sáng chói, bền, cường tráng, kiên cố, mạnh, vững chắc

Contoh kalimat

A tiger is larger and stronger than a cat.
Hổ thì lớn hơn và mạnh hơn mèo.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Tigers are bigger and stronger than cats.
Hổ lớn hơn và khỏe hơn mèo.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com