decent Rumania

pengucapan
a. cuviincios, decent, omenesc, bun: destul de bun, cumsecade, amabil, bun, curăţel, corespunzător, acătării

decent Inggris

a. decorous, decent, seemly, respectable, modest
adv. decorously, decently, properly

Contoh kalimat

Acest lucru trebuie să sperie orice cetăţean decent al Uniunii Europene.
This must fill every decent citizen of the European Union with horror.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Dezvoltarea unei politici care va asigura fermierilor obţinerea unui venit decent din producţia alimentară reprezintă un aspect politic cheie.
Development of a policy which will ensure farmers a decent income from the food they produce is a key political issue.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Este o contradicţie logică pe care trebuie să o acoperim cu condiţiile impuse de un loc de muncă decent.
It is a logical contradiction which we need to cover with the terms imposed by decent work.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Europenii se tem să nu îşi piardă locurile de muncă şi se aşteaptă la un tratament decent.
Europeans dread losing their jobs and expect decent treatment.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Cu ajutorul misiunii de securitate şi apărare a Uniunii Europene, trebuie să ajungem la un moment crucial în dezvoltarea ţării, oferind stabilitate şi un trai decent.
With the assistance of the European Union's Security and Defence mission, we must reach a turning point in the country's development, offering stability and a decent life.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Pentru păstra locurile de muncă şi un trai decent pentru angajaţii din industria constructoare de automobile este important ca întreprinderile să aibă acces la finanțări.
To be able to preserve jobs and a decent living for employees in the car manufacturing industry, it is important for companies to have access to finances.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Fără un tratat mai bun, aşadar, nu putem crea un dialog decent privitor la drepturile omului.
Without a better treaty, so the argument goes, we are also unable to set up any decent dialogue on human rights.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Terorismul, trecut sau viitor, nu are nimic decent sau onorabil.
There is nothing decent or honourable about terrorism, past or present.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Cu toate acestea, sunt de părere că până şi un guvern înţelegător ar trebui să se comporte decent faţă de oponenţii săi şi să evite să recurgă la tehnici care le fac viaţa extrem de grea oponenţilor săi.
Nevertheless, I am of the view that even a sympathetic government should behave decently towards its opponents and avoid employing any techniques which make life extra-difficult for its opponents.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Un acord decent pe termen mediu poate creşte întrucâtva competitivitatea economiei europene, reducând în acelaşi timp efectele asupra mediului.
A decent medium-term agreement may somehow boost the European economy's competitiveness, while also reducing the burden on the environment.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

socially or conventionally correct; refined or virtuous: respectable, nice
in the right manner: right, in good order, decently, properly, the right way
according with custom or propriety: comme il faut, becoming, seemly, comely, proper, decorous
decently clothed: modest
observing conventional sexual mores in speech or behavior or dress: modest
conforming to conventions of sexual behavior: proper, decorous, clean, unobjectionable
sufficient for the purpose: adequate, sufficient, enough© dictionarist.com