fin Rumania

pengucapan
n. aripioară, labă, mână {fam.}, nervură {tehn.}, derivă

fin Inggris

n. godson, godchild
a. fine, nice, graceful, delicate, excellent, beautiful, refined, soft, subtile, fine-spun, fine-drawn, gossamer, tenuous, shrewd, spidery, penetrating, quick, discriminating, keen, sharp, slender, choice, select
adv. finely, delicately, subtly

Contoh kalimat

Prin urmare, cred că trebuie să fin conştienţi de faptul că acordul a dus la o intensificare a relaţiilor noastre, care trebuie acum să fie susţinute prin natura acestui parteneriat strategic biregional.
I believe we should realise, therefore, that the agreement has resulted in a boost to our relations, which must now be endorsed by the nature of this biregional strategic partnership.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Pentru a limita acest fenomen, tutunul tăiat fin trebuie să poată fi un înlocuitor al ţigărilor.
In order to contain this phenomenon, fine-cut tobacco must be able to act as a substitute for cigarettes.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Avem o propunere concretă, iar reglajul fin se va realiza mâine.
We have a concrete proposal, and the fine tuning will be done tomorrow.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
În realitate, doar datele privind tranzacțiile din SEPA sunt excluse din acord, în timp ce transferurile europene standard și chiar transferurile exprese făcute prin SWIFTNet FIN nu sunt excluse.
The reality, in fact, is that only SEPA transaction data are excluded from the agreement, while standard EU transfers and even express transfers via the SWIFTNet FIN are not.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
De asemenea, pieţele impun o astfel de guvernanţă şi trebuie să fin receptivi la acest lucru.
The markets are also asking for such governance, and we need to listen to that.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
în scris. - Învățarea în primii ani de viață în UE urmează o tradiție îndelungată și fin diferențiată în diferite state membre.
in writing. - Early learning in the EU follows a long and finely differentiated tradition in the different Member States.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

appendage: member, fluke, arm© dictionarist.com