organic Rumania

pengucapan
a. organic

organic Inggris

a. constitutional, structural, organic, particular, fundamental
adv. organically

Contoh kalimat

Cred că ar trebui să lăsăm culturile din regiunile Europei să se dezvolte aşa cum au făcut-o dintotdeauna: la nivel local, organic, nu centralizat.
I think we should leave it to culture in Europe's regions to develop as it always has done - locally, organically, and not centrally government-led.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Aceasta creşte în mod organic; se dezvoltă în mod natural la oameni şi, în felul său, acest raport demonstrează tocmai viciul structural aflat la baza proiectului european.
It grows organically; it develops naturally within a people and, in its way, this report precisely demonstrates the structural flaw at the heart of the European project.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Acest rol are legătură, în particular, cu fotosinteza şi biomasa şi, în special, cu solul şi capacitatea solurilor europene de a înmagazina carbon organic, domeniu la care ţin foarte mult.
This role relates, in particular, to photosynthesis and biomass, and especially to an area that is close to my heart, which is soil and the capacity of European soils to store organic carbon.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Încă o dată, etichetarea ecologică promite ceva destul de diferit faţă de ceea ce oferă în realitate - este suficient să ne gândim la scandalul referitor la "bumbacul organic” sau la recenta farsă a biochimicalelor.
Once again, ecological labelling promises something quite different to what it actually delivers - one only has to think of the 'Organic Cotton' scandal or the recent bio-chemicals pantomime.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Încă o dată, eticheta organică promite ceva total diferit de ceea ce oferă în realitate şi e suficient să ne gândim la scandalul legat de "bumbacul organic” sau recentele eşecuri biochimice.
Once again, the organic label promises something quite different to what it actually delivers - one only has to think of the 'Organic Cotton' scandal or the recent bio-chemicals fiascos.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Ideea că o formă a sistemului de producție este mai bună decât alta - că organic, mici, local este mai bun - nu este un argument bun.
The idea that one form of production system is better than another - that organic, small, local is better - is not a good argument.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Pentru că doar așa, printr-o abordare integrată a politicii de coeziune, vom ajuta orașele de astăzi să se dezvolte organic, durabil și responsabil față de mediul înconjurător.
This is because adopting an integrated approach to cohesion policy is the only way in which we will help today's cities develop in an organic, sustainable and environmentally responsible manner.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!

Sinonim

relating or belonging to the class of chemical compounds having a carbon basis
involving or affecting physiology or bodily organs
a fertilizer that is derived from animal or vegetable matter: plant food, fertiliser, bonemeal, fish meal, guano, manure, organic fertilizer, neem cake, organic fertiliser, fertilizer
simple and healthful and close to nature: healthful
being or relating to or derived from or having properties characteristic of living organisms: structured, integrated, nonsynthetic
constitutional in the structure of something (especially your physical makeup): constituent, constitutional, constitutive, essential
of or relating to foodstuff grown or raised without synthetic fertilizers or pesticides or hormones: wholesome


dictionary extension
© dictionarist.com