scandal Rumania

pengucapan
n. scandal, afront public, zarvă, vâlvă, defăimare, clevetire, ruşine, bârfeală, calomnie

scandal Inggris

n. row, shindy, affray, flare-up, fray, scandal, shame, breach, noise, hubbub, scene, breeze, rumpus, fuss

Contoh kalimat

Plasarea Organizaţiei iraniene Mujahedinii poporului pe lista organizaţiilor teroriste a fost un scandal încă de la început.
Placing the People's Mujahedin of Iran on the list of terrorist organisations was a scandal from the outset.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
A fost un scandal, însă un scandal ale cărei cauze nu le-a denunţat şi nu le-a identificat nimeni.
It was a scandal, and a scandal that no one has put their finger on or identified.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Acesta este cel mai recent scandal în domeniul riscurilor alimentare.
This is the most recent scandal in relation to food risks.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Atitudinea extrem de afectivă faţă de zboruri, crearea evidentă a încă unui scandal politic costisitor, nu au avut nicio valoare, iar contribuabilii europeni au suportat povara costului.
The extremely emotional attitude towards the flights, the apparent creation of yet another, costly political scandal, had no added value and placed the burden of cost on European taxpayers.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Aş dori să precizez că fondul însuşi, după părerea mea, este într-o anumită măsură un scandal.
I would like to say that I think that the fund itself is something of a scandal.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Am fost uimită în timpul dezbaterii şi în privinţa rapoartelor care au fost întocmite, de modul foarte politicos în care tratăm acest scandal.
I have been struck in the debate and in the reports that have been produced by the very polite way in which we are addressing this scandal.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Ar fi un scandal la care nu aş putea fi părtaşă.
It would be a scandal which I cannot bring myself to endorse.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Care sunt concluziile Comisiei și ale OLAF cu privire la acest scandal?
What are the Commission's and OLAF's conclusions in relation to this case?
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Acest lucru este un scandal moral şi reprezintă o pată enormă pe conştiinţa noastră colectivă.”
That is a moral scandal and a huge stain on our collective conscience.'
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
Când Finlanda a interzis într-un final fumatul în baruri şi restaurante s-a produs un scandal imens.
When Finland finally also banned smoking in restaurants and bars there was an outcry.
pengucapan pengucapan pengucapanu Report Error!
© dictionarist.com