apoderar Jerman

pengucapan
v. bevollmächtigen, beauftragen

Sinonim

delegar: comisionar, encargar© dictionarist.com